ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XIII nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto - 29 stycznia 2016 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.159) zwołuję XIII nadzwyczajną sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień  29 stycznia 2016 r. na godzinę 14,00.
Obrady Sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.

Terminarz sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto w pierwszej połowie 2016 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do § 108 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 159) ustala się terminarz sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto na I półrocze roku 2016:
14 STYCZNIA
12 LUTEGO
18 MARCA
15 KWIETNIA
20 MAJA
17 CZERWCA

XII sesja Rady Dzielnicy 14 stycznia 2016 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XI Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto, która odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 r. Początek obrad godzina 14.00.
Obrady Sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.
 

XI sesja Rady Dzielnicy 16 grudnia 2015 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu  Dzielnicy Nowe  Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.159) zwołuję XI sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 16 grudnia 2015 r. na godzinę 14.00.
Obrady Sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.

X sesja Rady Dzielnicy 16 listopada 2015 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 159) zwołuję X sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 16 listopada  2015 r. – godz. 16.00.
Obrady sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.

Konsultacje statutów sołectw

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem są projekty uchwał w sprawie uchwalenia Statutów sołectw.
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 8 lipca 2015 r. do 27 lipca 2015 r. w formie wnoszenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Statutu sołectwa.
Projekt statutu sołectwa udostępniony jest:
  • u Sołtysa;
  • w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 w dniach i godzinach pracy Urzędu – pokój nr 207;
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.zielonagora.pl/.
Uwagi należy składać pisemnie:
  • w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 w dniach i godzinach pracy Urzędu – pokój nr 207;
  • za pomocą poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska, na adres: e-mail: .
Wnosząc uwagi należy podać, którego sołectwa dotyczą, np.: Konsultacje – projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krępa..
 
O terminowości zgłoszenia uwag decyduje data ich wpływu do Urzędu Miasta.
 
Szczegółowe informacje na temat konsultacji odnajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra pod adresem http://bip.zielonagora.pl/.
 
 

Nawigacja między stronami listy informacji