ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o pierwszej zwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto w dniu 26 listopada 2018 r., godz. 15.00.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 odbędzie się pierwsza zwyczajna sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie pierwszej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych przez Przewodniczącą Dzielnicowej Komisji Wyborczej.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
8. Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
 
 

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Ochla w dniu 28 listopada 2018 r. godz. 18.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Ochla zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Ochla na dzień 28 listopada 2018 r. godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Ochla-Jadwigi Śląskiej 1
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg wewnętrznych ul. Ochla-Stamma i przyległe” na nazwę „Dokumentacja budowlana i budowa drogi” ul. Ochla-Stamma i przyległe w Zielonej Górze.
  2. Sprawy różne.
 
Uwaga:
W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Barcikowice w dniu 9 listopada 2018 r. godz. 17.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Barcikowice zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Barcikowice na dzień 9 listopada 2018 r. godz. 17.00 w świetlicy w sołectwie Barcikowice
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Zmiany w zakresie rozdysponowania środków funduszu integracyjnego.
  2. Sprawy różne.
 
Uwaga: W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.
 
 

Nawigacja między stronami listy informacji