ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-02-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze IV.53.2019 Obowiązujący
22 2019-02-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji IV.52.2019 Obowiązujący
23 2019-02-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne IV.51.2019 Obowiązujący
24 2019-02-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik IV.50.2019 Obowiązujący
25 2019-02-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi IV.49.2019 Obowiązujący
26 2019-01-25 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów oraz określenia warunków i wysokości stawek procentowych tych bonifikat III.48.2019 Obowiązujący
27 2019-01-25 Racula w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości III.47.2019 Obowiązujący
28 2019-01-25 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Miejskiego Przedszkola nr 41 w Zielonej Górze III.46.2019 Obowiązujący
29 2019-01-25 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu III.45.2019 Obowiązujący
30 2019-01-25 Krępa w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze III.44.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu