ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2019-02-18 Ochla w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze IV.57.2019 Obowiązujący
32 2019-02-18 Drzonków w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w sołectwie Drzonków w Zielonej Górze IV.56.2019 Obowiązujący
33 2019-02-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra IV.55.2019 Obowiązujący
34 2019-02-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2019 roku IV.54.2019 Obowiązujący
35 2019-02-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze IV.53.2019 Obowiązujący
36 2019-02-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji IV.52.2019 Obowiązujący
37 2019-02-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne IV.51.2019 Obowiązujący
38 2019-02-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik IV.50.2019 Obowiązujący
39 2019-02-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi IV.49.2019 Obowiązujący
40 2019-01-25 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów oraz określenia warunków i wysokości stawek procentowych tych bonifikat III.48.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu