ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-09-17 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie okręgów wyborczych na obszarze Dzielnicy Nowe Miasto LI.430.2018 Obowiązujący
42 2018-09-17 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Zielona Góra LI.429.2018 Obowiązujący
43 2018-09-17 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych LI.428.2018 Obowiązujący
44 2018-08-27 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Lokalnego miasta Zielona Góra L.427.2018 Obowiązujący
45 2018-08-20 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyborów do Rady Dzielnicy Nowe Miasto, powołania Miejskiego Komisarza Wyborczego oraz Komisji Odwoławczej XLIX.426.2018 Obowiązujący
46 2018-08-20 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XLIX.425.2018 Obowiązujący
47 2018-08-20 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Foluszowej i osiedla Leśny Dwór w Zielonej Górze XLIX.424.2018 Obowiązujący
48 2018-08-20 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Zielona Góra dotacji celowych na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych XLIX.423.2018 Obowiązujący
49 2018-08-20 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zielona Góra i jednostkom organizacyjnym miasta XLIX.422.2018 Obowiązujący
50 2018-08-20 Zawada w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada XLIX.421.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu