ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-01-22 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra XLII.364.2018 Obowiązujący
52 2018-01-22 Uchwały Rady Dzielnicy zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Dzielnicy Nowe Miasto, określenia ich przedmiotu działania oraz zadań XLII.363.2018 Obowiązujący
53 2018-01-22 Nowy Kisielin zmieniająca uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Nowy Kisielin XLII.362.2018 Obowiązujący
54 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze XLI.361.2017 Obowiązujący
55 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze XLI.360.2017 Obowiązujący
56 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra XLI.359.2017 Obowiązujący
57 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych XLI.358.2017 Obowiązujący
58 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra na rok 2018 XLI.357.2017 Obowiązujący
59 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2018-2019 XLI.356.2017 Obowiązujący
60 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia na 2018 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu XLI.355.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu