ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-02-19 Zawada zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada XLIII.379.2018 Obowiązujący
72 2018-02-19 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zielona Góra XLIII.378.2018 Obowiązujący
73 2018-02-19 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XLIII.377.2018 Obowiązujący
74 2018-02-19 Jeleniów zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jeleniów XLIII.376.2018 Obowiązujący
75 2018-02-19 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza XLIII.375.2018 Obowiązujący
76 2018-02-19 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra XLIII.374.2018 Obowiązujący
77 2018-02-19 Barcikowice zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Barcikowice XLIII.373.2018 Obowiązujący
78 2018-02-19 Barcikowice w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Barcikowice XLIII.372.2018 Obowiązujący
79 2018-01-22 Racula w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Racula-Wincentego Witosa i granicą sołectwa Racula w Zielonej Górze XLII.371.2018 Obowiązujący
80 2018-01-22 Racula w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Racula – Wincentego Witosa i granicą sołectwa Racula w Zielonej Górze XLII.370.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu