ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-02-17 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze XXX.245.2017 Obowiązujący
82 2017-02-17 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków w mieście Zielona Góra XXX.244.2017 Obowiązujący
83 2017-02-17 Stary Kisielin w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Stary Kisielin-Malinowa w Zielonej Górze XXX.243.2017 Obowiązujący
84 2017-02-17 Stary Kisielin w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Stary Kisielin-Malinowa w Zielonej Górze XXX.242.2017 Obowiązujący
85 2017-01-16 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze XXIX.241.2017 Obowiązujący
86 2017-01-16 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze XXIX.240.2017 Obowiązujący
87 2017-01-16 Zatonie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu pn. "Zachowanie i korzystanie z historycznych terenów parków Branitz i Zatonie" XXIX.239.2017 Obowiązujący
88 2017-01-16 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra" XXIX.238.2017 Obowiązujący
89 2017-01-16 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu pn. "Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Las Nadodrzański” XXIX.237.2017 Obowiązujący
90 2017-01-16 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżek rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze XXIX.236.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu