ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-02-17 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych XXX.250.2017 Obowiązujący
2 2017-02-17 Sucha zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Sucha XXX.249.2017 Obowiązujący
3 2017-02-17 Racula zmieniająca uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Racula XXX.248.2017 Obowiązujący
4 2017-02-17 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych XXX.247.2017 Obowiązujący
5 2017-02-17 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2017 roku XXX.246.2017 Obowiązujący
6 2017-02-17 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze XXX.245.2017 Obowiązujący
7 2017-02-17 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków w mieście Zielona Góra XXX.244.2017 Obowiązujący
8 2017-02-17 Stary Kisielin w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Stary Kisielin-Malinowa w Zielonej Górze XXX.243.2017 Obowiązujący
9 2017-02-17 Stary Kisielin w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Stary Kisielin-Malinowa w Zielonej Górze XXX.242.2017 Obowiązujący
10 2017-01-16 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze XXIX.241.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu