ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-05-28 10:39:18 przez Paweł Wawryk

Komisja ds. Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw Społecznych

Przedmiot działania Komisji obejmuje sprawy z zakresu:
 • kultury fizycznej turystyki i sportu, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 • kultury, w tym bibliotek;
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w tym na rzecz ochotniczej straży pożarnej.
Skład Komisji:
 • Sroczyński Krzysztof – przewodniczący
 • Karwacki Marek – wiceprzewodniczący
 • Kozakiewicz Agnieszka
 • Bojar Dorota
 • Brońska Sylwia
 • Jagiełowicz Sebastian
 • Mała Janina
 • Momot Mieczysław
 • Baranowska Klaudia
 • Szczepski Jerzy
 • Rypson Ireneusz
 • Towpik Paweł
 • Wąsik Andrzej
 • Żetecki Jerzy

Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot działania Komisji obejmuje sprawy z zakresu:
 • lokalnych dróg, chodników i parkingów;
 • gospodarki mieszkaniowej i gospodarki lokalami użytkowymi;
 • zieleni gminnej i zadrzewień;
 • cmentarzy;
 • utrzymania czystości i porządku;
 • ładu przestrzennego;
 • usług świadczonych przez jednostki organizacyjne funkcjonujące na terenie dzielnicy.
Skład Komisji:
 • Rekut Roman – przewodniczący
 • Bojar Dorota – wiceprzewodnicząca
 • Baranowska Klaudia
 • Jankowska Anna
 • Karwacki Marek
 • Krystians Grzegorz
 • Lubojański Michał
 • Mała Janina
 • Sarnecki Damian
 • Sroczyński Krzysztof
 • Szczepski Jerzy
 • Towpik Paweł
 • Wołczyński Krzysztof
 

Komisja ds. Integracji Samorządowej

Przedmiot działania Komisji obejmuje sprawy z zakresu tworzenia więzi lokalnych.
 
Skład Komisji:
 • Brońska Sylwia – przewodnicząca
 • Wąsik Andrzej – wiceprzewodniczący
 • Kozakiewicz Agnieszka
 • Sarnecki Damian
 • Wołczyński Krzysztof
 • Jagiełowicz Sebastian
 • Jankowska Anna
 • Krystians Grzegorz
 • Lubojański Michał
 • Momot Mieczysław
 • Rekut Roman
 • Rypson Ireneusz
 • Żetecki Jerzy
 
 

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony