ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacje w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra (sołectwa Jeleniów i Ochla)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-20 15:17:45 przez Paweł Wawryk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie:
 • uchwały nr XVIII.397.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 stycznia 2020 r. o ograniczeniu konsultacji w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra do mieszkańców sołectw objętych zmianą
i
 • zarządzenia nr 19.2020 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra
informuję, że w terminie 24 lutego - 28 lutego 2020 r. odbędą się na obszarze sołectw Jeleniów i Ochla konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii w sprawie:
 • wyłączenia części obszaru Gminy Świdnica – w obr. 11 działek nr: 456/3, 456/5, 889/3, 868/4, 868/5, 868/6, 889/4, 894/2, 457, 895/2, 895/1, 896/1, 896/2, 455, 907/1, 907/3, 908/1, części działki nr 456/4 o pow. 0,43 ha przewidywanej do wydzielenia i włączeniu go do terytorium Miasta Zielona Góra – sołectwa Ochla
 • wyłączenia części obszaru Miasta Zielona Góra w sołectwie Jeleniów, w obr. 48 działek nr: 36/1, 35/1, 34/1, 34/2, 33/3 i 32/1 i włączeniu go do terytorium Gminy Świdnica. 
Mapy określające proponowaną zmianę granic miasta Zielona Góra będącą przedmiotem konsultacji społecznych będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w punktach konsultacyjnych. Konsultacje odbędą się w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego. Formularze ankiet konsultacyjnych udostępnione będą w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bipdzielnica.zielonagora.pl/, zakładka: konsultacje.
 
Ankiety w formie papierowej będą udostępnione i wydawane w ustalonym terminie konsultacji społecznych w punktach konsultacyjnych:
 • budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 - pok. 207- w dniach i godzinach pracy urzędu,
 • w sołectwach Jeleniów i Ochla w:
  • świetlicy przy ul. Jeleniów 26A,
  • świetlicy przy ul. Ochla-Jadwigi Śląskiej 1:
 • w godzinach:
  • 9.00 - 14.00  w poniedziałek, wtorek i środę (24-26 lutego br.),
  • 14.00 - 19.00  w czwartek i piątek (27-28 lutego br.). 
 
Wypełnione w formie papierowej ankiety konsultacyjne mieszkańcy mogą złożyć tylko raz w wybranym punkcie konsultacyjnym w ustalonym terminie konsultacji społecznych. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Dzielnicy Nowe Miasto tel. 68/ 454 46 46.
 
Dokumenty źródłowe wraz załącznikami:
Do pobrania:
« powrót do poprzedniej strony