ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Zawada w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 18.00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-03-18 13:14:01 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Zawada zwołuję Zebranie Sołeckie w Sołectwie Zawada na dzień 25 marca 2021 r. o godz. 18.00
w świetlicy w sołectwie Zawada.
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie zadań do realizacji przez Sołectwo na rok 2022 z wykorzystaniem środków finansowych wydzielonych do dyspozycji mieszkańców na ich działalność statutową (tzw. miękki fundusz sołecki na integrację mieszkańców).
  2. Zmiana zadania przewidzianego do realizacji w ramach bonusa ministerialnego.
  3. Sprawy różne.
 
Uwaga:W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad. 
 
Uczestnicy zebrania zobowiązani są do przstrzegania zasad sanitarnych związanych z trwającą epidemią..
 
« powrót do poprzedniej strony