ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o XLV zwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto w dniu 22 kwietnia 2022 r., godz. 14.00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-04-21 14:27:26 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

W dniu 22 kwietnia 2022 r. godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 (pok. 300, piętro II) odbędzie się XLV zwyczajna sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto. 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto za okres: styczeń-marzec 2022 r.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
  • 1) zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jarogniewice;
  • 2) zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada;
  • 3) opinii o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Zabór;
  • 4) opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Światowa w Zielonej Górze;
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.
« powrót do poprzedniej strony