ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Dzielnica Nowe Miasto

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje o Dzielnicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dzielnica Nowe Miasto jest nową jednostką pomocniczą Miasta Zielona Góra, która powstała 1 stycznia 2015 roku w wyniku połączenia Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra. Jej działalność jest prowadzona w ramach osobowości prawnej Miasta Zielona Góra na podstawie upoważnień określonych statucie.
Podstawowym celem Dzielnicy jest pomoc organom Miasta Zielona Góra w realizacji zadań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i Statutu Miasta, związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Dzielnicy..
 
Nowe Miasto zajmuje powierzchnię 220,45 km2 i pokrywa się z obszarem byłej Gminy Zielona Góra. Dzielnica graniczy z terenem Miasta od strony północnej, wschodniej i południowej oraz z 7 z gminami wiejskimi i miejsko-wiejskimi: Gminą Sulechów od północy (częściowo poprzez Odrę), Gminą Zabór od wschodu, z Gminami: Nowa Sól, Kożuchów i Nowogród Bobrzański od południa, Świdnicą i Czerwieńsk od zachodu.
W skład Dzielnicy Nowe Miasto wchodzi 17 sołectw: Barcikowice, Drzonków, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Krępa, Łężyca, Ługowo, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zatonie i Zawada.
 
Akty prawne związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Dzielnicy Nowe Miasto: