ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XI sesja Rady Dzielnicy 16 grudnia 2015 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu  Dzielnicy Nowe  Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.159) zwołuję XI sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 16 grudnia 2015 r. na godzinę 14.00.
Obrady Sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.

X sesja Rady Dzielnicy 16 listopada 2015 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 159) zwołuję X sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 16 listopada  2015 r. – godz. 16.00.
Obrady sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.

Konsultacje statutów sołectw

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem są projekty uchwał w sprawie uchwalenia Statutów sołectw.
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 8 lipca 2015 r. do 27 lipca 2015 r. w formie wnoszenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Statutu sołectwa.
Projekt statutu sołectwa udostępniony jest:
 • u Sołtysa;
 • w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 w dniach i godzinach pracy Urzędu – pokój nr 207;
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.zielonagora.pl/.
Uwagi należy składać pisemnie:
 • w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 w dniach i godzinach pracy Urzędu – pokój nr 207;
 • za pomocą poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska, na adres: e-mail: .
Wnosząc uwagi należy podać, którego sołectwa dotyczą, np.: Konsultacje – projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krępa..
 
O terminowości zgłoszenia uwag decyduje data ich wpływu do Urzędu Miasta.
 
Szczegółowe informacje na temat konsultacji odnajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra pod adresem http://bip.zielonagora.pl/.
 
 

Nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy 8 czerwca 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 109 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.159) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 8 czerwca 2015 r. na godzinę 15.45. Obrady Sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał (stanowisk) i podjęcie  uchwał (stanowisk) w sprawach:
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zielona Góra,
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
 4. Zamknięcie obrad.

Terminarz sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto na 2015 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 108 ust. 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 159), terminarz sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto na rok 2015 przedstawia się jak niżej:
 • 22 maja
 • 19 czerwca
 • 14 sierpnia
 • 18 września
 • 16 października
 • 13 listopada
 • 18 grudnia
 
 

Wykaz dzielnicowych z rejonu Dzielnicy Nowe Miasto wraz z numerami telefonów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dzielnicowy
Dzielnica nr
Nr telefonu
Rejon
sierż. szt. Wojciech Kołpaczek
Dzielnica nr 33
519-534-626
Przylep, Łężyca, Krępa
sierż. szt. Tomasz Leszczuk
Dzielnica nr 34
519-534-714
Stary Kisielin, Racula, Drzonków
podkom. Marek Zabłocki
Dzielnica nr 35
519-534-779
Ochla, Jeleniów, Kiełpin, Jarogniewice, Zatonie, Barcikowice, Marzęcin, Sucha, Ługowo
mł. asp. Arkadiusz Goszczyński
Dzielnica nr 36
519-534-164
Zawada, Jany, Stożne, Nowy Kisielin

IV sesja Rady Dzielnicy 22 maja 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu  Dzielnicy Nowe  Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.159) zwołuję sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 22 maja  2015 r. na godzinę 14.00.
Obrady Sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów  uchwał (stanowisk) i podjęcie  uchwał (stanowisk) w sprawach:
  1. opinii o projekcie  uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
  2. opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Przylep,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jarogniewice,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ochla,
  8. zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Racula,
  9. zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Barcikowice,
  10. zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Drzonków.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dzielnica Nowe Miasto
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Fogiel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto Jerzy Szczepski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-19 08:23:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-19 08:24:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-26 09:23:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III sesja Rady Dzielnicy 24 kwietnia 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust. 1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia Zielona Góra 2015 r. w sprawie Statutu  Dzielnicy Nowe  Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.159) zwołuję sesję Rady Dzielnica Nowe Miasto na dzień 24 kwietnia 2015 r. na godzinę 14.00. Obrady odbędą się w sali obrad Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.

Nawigacja między stronami listy informacji