ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Jany w dniu 29 września 2022 r. o godz. 18.00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-21 09:05:35 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Jany zwołuję Zebranie Sołeckie w Sołectwie Jany na dzień 29 września 2022 r. godz. 18.00 w
punkcie bibliotecznym Jany.
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie zadań do realizacji w roku 2022 w ramach funduszu statutowego (miękki).
  2. Przyjęcie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego przyznanego na rok 2023.
  3. Sprawy różne.
 
 
Uwaga:
W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.
 
 
SOŁTYS SOŁECTWA JANY
           /-/ Dominik Delikat
« powrót do poprzedniej strony