ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komisje Rady Dzielnicy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Komisja ds. Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw Społecznych

Przedmiot działania Komisji obejmuje sprawy z zakresu:
 • kultury fizycznej turystyki i sportu, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 • kultury, w tym bibliotek;
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w tym na rzecz ochotniczej straży pożarnej.
Skład Komisji:
 • Sroczyński Krzysztof - przewodniczący;
 • Karwacki Marek - wiceprzewodniczący,
 • Kozakiewicz-Jankowska Agnieszka - członek;
 • Bojar Dorota - członek;
 • Borek-Matczuk Agnieszka - członek;
 • Brońska Sylwia - członek;
 • Jagiełowicz Sebastian - członek;
 • Mała Janina - członek;
 • Momot Mieczysław - członek;
 • Szczepski Jerzy - członek;
 • Rypson Ireneusz - członek;
 • Towpik Paweł - członek;
 • Wąsik Andrzej - członek;
 • Żetecki Jerzy - członek. 
 

Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot działania Komisji obejmuje sprawy z zakresu:
 • lokalnych dróg, chodników i parkingów;
 • gospodarki mieszkaniowej i gospodarki lokalami użytkowymi;
 • zieleni gminnej i zadrzewień;
 • cmentarzy;
 • utrzymania czystości i porządku;
 • ładu przestrzennego;
 • usług świadczonych przez jednostki organizacyjne funkcjonujące na terenie dzielnicy.
Skład Komisji:
 • Rekut Roman - przewodniczący;
 • Bojar Dorota - wiceprzewodnicząca;
 • Koperska Krystyna - członek;
 • Borek-Matczuk Agnieszka - członek;
 • Jankowska Anna - członek;
 • Karwacki Marek - członek;
 • Krystians Grzegorz - członek;
 • Lubojański Michał - członek;
 • Mała Janina - członek;
 • Sarnecki Damian - członek;
 • Sroczyński Krzysztof - członek;
 • Szczepski Jerzy - członek;
 • Towpik Paweł - członek;
 • Wołczyński Krzysztof - członek.
 

Komisja ds. Integracji Samorządowej

Przedmiot działania Komisji obejmuje sprawy z zakresu tworzenia więzi lokalnych.
 
Skład Komisji:
 • Brońska Sylwia - przewodnicząca;
 • Wąsik Andrzej - wiceprzewodniczący;
 • Koperska Krystyna - członek;
 • Kozakiewicz-Jankowska Agnieszka - członek;
 • Sarnecki Damian - członek;
 • Wołczyński Krzysztof - członek;
 • Jagiełowicz Sebastian - członek;
 • Jankowska Anna - członek;
 • Krystians Grzegorz - członek;
 • Lubojański Michał - członek;
 • Momot Mieczysław - członek;
 • Rekut Roman - członek;
 • Rypson Ireneusz - członek;
 • Żetecki Jerzy - członek.