ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Krępa
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Krępa
Nr aktu prawnego
XXXIV.253.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXXIV.252.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Stary Kisielin
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin
Nr aktu prawnego
XXXIII.251.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łężyca-Architektów w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII.250.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności
Nr aktu prawnego
XXXIII.249.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII.248.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ochla-Żagańska w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII.247.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ochla-Żagańska w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII.246.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
Nr aktu prawnego
XXXIII.245.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Dzielnicy Nowe Miasto, określenia ich przedmiotu działania oraz zadań
Nr aktu prawnego
XXXII.244.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji