ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XXV.213.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXV.212.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXV.211.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXV.210.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXV.209.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XXV.208.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6
Nr aktu prawnego
XXV.207.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXV.206.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wyznaczeniu aglomeracji Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXII.205.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz jego najemców
Nr aktu prawnego
XXIII.204.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji