ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 421
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXII.191.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 422
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Jeleniów
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jeleniów
Nr aktu prawnego
XXII.190.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 423
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXII.189.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 424
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Łężyca
Nr aktu prawnego
XXII.188.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 425
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli
Nr aktu prawnego
XXII.187.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 426
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego ws. budowy przystani rzecznych
Nr aktu prawnego
XXII.186.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 427
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Nr aktu prawnego
XXII.185.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 428
Data podjęcia
2016-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie wskazania przedstawiciela Dzielnicy Nowe Miasto do udziału w komisjach konkursowych
Nr aktu prawnego
XXI.184.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 429
Data podjęcia
2016-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w rejonie linii kolejowej nr 273 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XX.183.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 430
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Łężyca
Nr aktu prawnego
XIX.182.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji