ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 701
Data podjęcia
2016-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIII.116.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 702
Data podjęcia
2016-01-14
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
Stanowisko w sprawie projektu uchwały dotyczących zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
2
Status
Obowiązujący
Lp: 703
Data podjęcia
2016-01-14
Grupa tematyczna
Jany
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Jany
Nr aktu prawnego
XII.115.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 704
Data podjęcia
2016-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XII.114.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 705
Data podjęcia
2016-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XII.113.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 706
Data podjęcia
2016-01-14
Grupa tematyczna
Racula
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Racula-Szparagowa w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XII.112.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 707
Data podjęcia
2016-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Strategii rozwoju oświaty miasta Zielona Góra na lata 2016-2020
Nr aktu prawnego
XII.111.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 708
Data podjęcia
2016-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XII.110.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 709
Data podjęcia
2016-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XII.109.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 710
Data podjęcia
2015-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XI.108.2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji