ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie zmian i uchylenia uchwał opiniujących propozycje strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Łężyca
Nr aktu prawnego
XIX.174.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Jany
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jany
Nr aktu prawnego
XIX.173.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Jany
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jany
Nr aktu prawnego
XIX.172.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XIX.171.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
Nr aktu prawnego
XIX.170.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIX.169.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIX.168.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XIX.167.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XIX.166.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul.Ochla-Sadowa i ul.Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIX.165.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji