ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy przedsiębiorcom w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXII.194.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027
Nr aktu prawnego
XXII.193.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXII.192.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-10-26
Grupa tematyczna
Jany
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jany
Nr aktu prawnego
XXII.191.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 ,,Arkadia” w Zielonej Górze oraz zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych
Nr aktu prawnego
XXII.190.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXII.189.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Kiełpin
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Kiełpin
Nr aktu prawnego
XXI.188.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Barcikowice
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Barcikowice
Nr aktu prawnego
XXI.187.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ochla
Nr aktu prawnego
XXI.186.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ochla
Nr aktu prawnego
XXI.185.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji