ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii energetycznej 110 kV w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLI.296.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Zawada
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zawada w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLI.295.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Zawada
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zawada w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLI.294.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Drzonków
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzonków-Ośrodkowa i ul. Drzonków-Modrzewiowa w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLI.293.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Racula
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Racula-Drzonkowska i ul. Racula-Wiejska w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLI.292.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Łężyca-Pigwowa)
Nr aktu prawnego
XLI.291.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
XL.290.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XL.289.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XL.288.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Racula
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Racula-Drzonkowska i ul. Racula-Wiejska w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XL.287.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji