ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie statutu Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLVI.458.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLVI.457.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
XLVI.456.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Nr aktu prawnego
XLVI.455.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego
Nr aktu prawnego
XLVI.454.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za posiłki
Nr aktu prawnego
XLVI.453.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Jany
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w sołectwie Jany
Nr aktu prawnego
XLVI.452.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XLVI.451.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLVI.450.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
XLVI.449.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji