ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Światowa w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LIII.353.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Światowa w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LIII.352.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej: „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV w ramach profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2023-2024”
Nr aktu prawnego
LII.351.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie zarządzenia w sprawie dzierżawy, najmu i udostępniania nieruchomości
Nr aktu prawnego
LII.350.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LII.349.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LII.348.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zielona Góra i jednostkom organizacyjnym miasta
Nr aktu prawnego
LII.347.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LII.346.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LII.345.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie w sprawie zawieszenia przeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku oraz nieprzeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 roku
Nr aktu prawnego
LII.344.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji