ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXVIII.276.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego
Nr aktu prawnego
XXXVIII.275.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVIII.274.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XXXVIII.273.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu oświatowo-sportowego w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXVII.272.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w rejonie linii kolejowej nr 273 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXVII.271.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Kiełpin
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze (ul. Kiełpin-Gościnna, ul. Kiełpin-Rodzinna, ul. Kiełpin-Znajoma, ul. Kiełpin-Życzliwa)
Nr aktu prawnego
XXXVII.270.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Ochla-Wygodna)
Nr aktu prawnego
XXXVII.269.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2021-2027 dla Miasta Zielona Góra i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Zielona Góra porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego
Nr aktu prawnego
XXXVII.268.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVII.267.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji