ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”
Nr aktu prawnego
XXXIV.256.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXXIV.255.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Krępa
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Krępa
Nr aktu prawnego
XXXIV.254.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Krępa
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Krępa
Nr aktu prawnego
XXXIV.253.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXXIV.252.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Stary Kisielin
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin
Nr aktu prawnego
XXXIII.251.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łężyca-Architektów w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII.250.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności
Nr aktu prawnego
XXXIII.249.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII.248.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ochla-Żagańska w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII.247.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji