ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 711
Data podjęcia
2015-12-16
Grupa tematyczna
Drzonków
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżek rowerowych w rejonie sołectwa Drzonków w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XI.107.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 712
Data podjęcia
2015-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżek rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XI.106.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 713
Data podjęcia
2015-12-16
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej sołectwa Przylep
Nr aktu prawnego
XI.105.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 714
Data podjęcia
2015-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016–2017
Nr aktu prawnego
XI.104.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 715
Data podjęcia
2015-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
Nr aktu prawnego
XI.103.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 716
Data podjęcia
2015-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze na rok 2015
Nr aktu prawnego
XI.102.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 717
Data podjęcia
2015-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Zielona Góra instrumentem płatniczym
Nr aktu prawnego
XI.101.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 718
Data podjęcia
2015-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i zabezpieczenia w budżecie Miasta na rok 2017 środków finansowych na realizacje zadania
Nr aktu prawnego
XI.100.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 719
Data podjęcia
2015-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Nr aktu prawnego
XI.99.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 720
Data podjęcia
2015-12-16
Grupa tematyczna
Drzonków
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Drzonków-Olimpijska i ul. Drzonków-Słoneczna w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XI.98.2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji