ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XL.283.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIX.282.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji
Nr aktu prawnego
XXXIX.281.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XXXIX.280.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXXIX.279.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Drzonków
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzonków-Szkolna w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXVIII.278.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Drzonków
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzonków-Szkolna w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXVIII.277.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXVIII.276.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego
Nr aktu prawnego
XXXVIII.275.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVIII.274.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji