Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LX.384.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Zielona Góra 65+
Nr aktu prawnego
LX.383.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-23
Grupa tematyczna
Kiełpin
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Kiełpin-Przyjacielska)
Nr aktu prawnego
LIX.382.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-23
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Ochla-Daleka)
Nr aktu prawnego
LIX.381.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-03-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie opinii i wniosku o zmianę granic miasta
Nr aktu prawnego
LIX.380.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-23
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu oświatowo-sportowego w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LIX.379.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Przylep-Praska)
Nr aktu prawnego
LVIII.378.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Zabór
Nr aktu prawnego
LVII.377.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji
Nr aktu prawnego
LVII.376.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LVII.375.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji