ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji opracowanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Zielona Góra do roku 2030”
Nr aktu prawnego
L.333.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
L.332.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XLIX.331.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XLIX.330.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
Nr aktu prawnego
XLIX.329.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenie handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
XLIX.328.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Zatonie
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Zatonie-Kukurydziana)
Nr aktu prawnego
XLIX.327.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XLIX.326.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XLIX.325.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XLVIII.324.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji