ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LVI.366.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Przylep-Sezamkowa)
Nr aktu prawnego
LV.365.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Krępa
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Krępa w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LV.364.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Nr aktu prawnego
LV.363.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LV.362.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Dzielnicy Nowe Miasto
Nr aktu prawnego
LIV.361.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie zarządzenia w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu
Nr aktu prawnego
LIV.360.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie zarządzenia w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Zielonej Góry, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu
Nr aktu prawnego
LIV.359.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LIV.358.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
LIV.357.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji