ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra, obejmujący tereny położone w obrębie Drzonków

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-05-04 12:55:00 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Treść uchwały:
Opublikowano:
  • Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 776 z 13 marca 2013 r.