Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy 8 czerwca 2015 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-06-03 08:18:05 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 109 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.159) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 8 czerwca 2015 r. na godzinę 15.45. Obrady Sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał (stanowisk) i podjęcie  uchwał (stanowisk) w sprawach:
    • opinii o projekcie uchwały w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zielona Góra,
    • opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
  4. Zamknięcie obrad.