Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Przylep w dniu 30 lipca 2019 r. godz. 18.00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-07-19 08:34:49 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Przylep zwołujęZebranie Wiejskie w Sołectwie Przylep na dzień 30 lipca 2019 r.  godz. 18.00 w Zespole Edukacyjnym nr 6 przy ul. Przylep-8 Maja.
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Rozdysponowanie środków finansowych z „bonusa ministerialnego”:
    • zwiększenie kwoty wydatków na remont ul. Przylep-Wiśniowa i ul. Przylep-Osiedlowa,
    • podjęcie uchwały o utwardzeniu łącznika ul. Przylep-Malinowa, od ul. Przylep-Lawendowa do ul. Przylep-Kosowa.
  2. Sprawy różne.
 
Uwaga: W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.