Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Przylep w dniu 12 sierpnia 2019 r. godz. 18.00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-08-02 09:54:30 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Przylep zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Przylep na dzień 12 sierpnia 2019 r.  godz. 18.00 w Zespole Szkół przy ul. Przylep-8 Maja 6.
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego przyznanych na rok 2020. Uchwalenie wniosku.
  2. Rozdysponowanie środków z „bonusa ministerialnego” z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty wydatków na remont ul. Przylep-Osiedlowa.
  3. Sprawy różne.
 
Uwaga: W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.