Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

X sesja Rady Dzielnicy 16 listopada 2015 r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-11-12 13:50:10 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 159) zwołuję X sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 16 listopada  2015 r. – godz. 16.00.
Obrady sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.

Akapit nr - brak tytułu

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał (stanowisk) i podjęcie uchwał (stanowisk) w sprawach:
  1. opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu       zagospodarowania przestrzennego /Racula- Zakole/ - druk nr 82,
  2. opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Racula-Wincentego Witosa/ - druk nr 83,
  3. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – druk nr 84,
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne:
 7. Zamknięcie obrad.