Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Barcikowice w dniu 16 października 2019 r. godz. 17.00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-10-10 09:07:20 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Barcikowice zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Barcikowice na dzień 16 października 2019 r. godz. 17.00 w świetlicy przy ul. Barcikowice 15A.
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Zmiana zakresu części przedsięwzięcia w ramach środków Funduszu Sołeckiego przyznanych na rok 2019. Uchwalenie wniosku.
  2. Przeznaczenie środków funduszu integracyjnego na postawienie wiaty przystankowej.
  3. Sprawy różne.
 
Uwaga:
W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.