Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Kiełpin w dniu 4 września 2020 r. godz. 18:00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-08-24 10:25:26 przez Paweł Wawryk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Kiełpin zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Kiełpin na dzień 04 września 2020 r. godz. 18.00 w wiacie przy placu zabaw.
 
Proponowany porządek zebrania: 
  1. Ustalenie zadań do wykonania ze środków funduszu sołeckiego przyznanych na rok 2021. Uchwalenie wniosku.
  2. Zmiana zakresu części przedsięwzięcia w ramach środków Funduszu Sołeckiego przyznanych na rok 2020.
  3. Sprawy różne.   
 
Uwaga: W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.
Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą.