Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Ochla w dniu 4 września 2020 r. godz. 17:00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-08-25 08:51:05 przez Paweł Wawryk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Ochla zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Ochla na dzień 04 września 2020 r., godz. 17.00 – plac przy świetlicy przy ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej 1.
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Propozycja zmiany wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach funduszu integracyjnego.
  2. Propozycja zmiany wykorzystania środków finansowych przyznanych na 2020 r. w ramach tzw. twardego funduszu sołeckiego.
  3. Propozycja zmiany wykorzystania środków finansowych przyznanych na 2020 r. w ramach tzw. miękkiego funduszu sołeckiego.
  4. Propozycje wykorzystania środków finansowych przyznanych na 2021 r. w ramach tzw. twardego funduszu sołeckiego.
  5. Sprawy różne 
Uwaga: W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.15 z powyżej proponowanym porządkiem obrad.
Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą.