Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Przylep w dniu 14 września 2020 r. godz. 18:00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-01 13:04:24 przez Paweł Wawryk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Przylep zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Przylep na dzień 14 września 2020 r.  godz. 18.00 w Parku ul. Przylep-Kolejowa. 
 
PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA: 
  1. UCHWALENIE ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PRZYZNANYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021.
  2. ZMIANAPRZEZNACZENIA ŚRODKÓW FINANSWYCH NA ZADANIA STATUTOWE NA ROK 2020.
  3. SPRAWY RÓŻNE:
    • UCHWALENIE KOLEJNOŚCI REMONTU DRÓG W RAMACH FUNDUSZU INTEGRACYJNEGO 
 
Uwaga:W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad. 
Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.