ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto w dniu 28 maja 2021 r. godz. 14.00 w świetlicy w sołectwie Zatonie przy ul. Zatonie-Zielonogórska 38

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-05-26 07:37:12 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

W dniu 28 maja 2021 r. godz. 14.00 w świetlicy ul. Zatonie-Zielonogórska 38 odbędzie się XXXII nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego Dzielnicy Nowe Miasto.
 4. Złożenie ślubowania przez Panią Krystynę Koperską.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Wybór przewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
 7. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Dzielnicy Nowe Miasto, określenia ich przedmiotu działania oraz zadań.
 9. Zamknięcie sesji.