Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Nowy Kisielin w dniu 28 czerwca 2021 r. godz. 18:00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-10 09:59:23 przez Paweł Wawryk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Nowy Kisielin zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Nowy Kisielin na dzień 28 czerwca 2021 r. o godz. 18:00 na placu biesiadnym ul. Nowy Kisielin-Syrkiewicza.
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Sprawozdanie z wydatków budżetowych za rok 2020.
  2. Rozdysponowanie środków finansowych na rok 2021 na realizację zadań statutowych sołectwa.
  3. Sprawy różne.
 
Uwaga: W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.
 
Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą.