ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Zatonie w dniu 29 lipca 2021 r. godz. 18:00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-09 08:55:29 przez Paweł Wawryk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Zatonie zwołuję Zebranie Sołeckie w Sołectwie Zatonie na dzień 29 lipca 2021 r. godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Zatonie-Zielonogórska 38.
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Sprawozdanie z wydatków budżetowych za rok 2020.
  2. Przyjęcie zadań do realizacji przez Sołectwo na rok 2021 z wykorzystaniem środków finansowych wydzielonych do dyspozycji mieszkańców na ich działalność statutową.
  3. Sprawy różne.
 
Uwaga:W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.
 
Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą i noszenie maseczek.