Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Łężyca w dniu 09 września 2021 r. o godz. 18.00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-08-31 13:29:00 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Łężyca zwołujęZebranie Wiejskie w Sołectwie Łężyca na dzień 09 września 2021 r. godz. 18:00 w świetlicy przy ul. Łężyca-Odrzańska 16.
 
Proponowany porządek zebrania:
  • Ustalenie zadań do wykonania ze środków funduszu statutowego na rok 2021. Uchwalenie wniosku.
  • Rozdysponowanie pozostałych środków przyznanych sołectwu Łężyca w ramach funduszu integracyjnego.
  • Sprawy różne. 
 
Uwaga: W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.
 
Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej1,5 m między sobą.