Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Stary Kisielin w dniu 15 września 2021 r. o godz. 17.00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-08-31 13:31:42 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Stary Kisielin zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Stary Kisielin na dzień 15 września 2021 r. godz. 17:00 w Ośrodku Kultury (pałac).
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Ustalenie zadań do wykonania ze środków funduszu sołeckiego przyznanych na rok 2022. Uchwalenie wniosku.
  2. Sprawy różne.
 
Uwaga:W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się
w tym samym dniu o godz. 18:15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej1,5 m między sobą.