Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Ochla w dniu 20 września 2021 r. o godz. 18.30

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-09-10 17:07:15 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Ochla zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Ochla na dzień 20 września 2021 r. o godz. 18:30 w świetlicy przy ul. Ochla-Jadwigi Śląskiej 1.

Proponowany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie zadań do realizacji w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego na 2022 r.
  2. Sprawy różne.

Uwaga:
W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w
tym samym dniu o godz. 18.45 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.