Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Sucha w dniu 4 października 2021 r. godz. 17.00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-09-23 07:50:07 przez Paweł Wawryk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Sucha zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Sucha na dzień 4 października 2021 r. godz. 17.00 w świetlicy sołectwa Sucha
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Sprawozdanie z wydatków budżetowych za rok 2020.
  2. Rozdysponowanie środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych na rok 2021.
  3. Sprawy różne.
 
Uwaga:W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.