Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Kiełpin w dniu 25 listopada 2021 r. godz. 18.00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-24 09:49:09 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Kiełpin zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Kiełpin na dzień 25 listopada 2021 r. godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Kiełpin 5.
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Rozdysponowanie środków finansowych na realizację zadań statutowych w roku 2021.
  2. Sprawy różne.
 
 
 
Uwaga:
W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.