Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Ochla w dniu 5 września 2022 r. o godz. 18.30

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-08-26 09:04:36 przez Paweł Wawryk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Ochla zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Ochla na dzień 5 września 2022 r., godz. 18.30 w świetlicy przy ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej 1.
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Wyjaśnienie sprawy zakupu tłucznia i materiałów do naprawy dróg w sołectwie Ochla, z funduszu sołeckiego na 2022 rok. Uchwalenie zmiany wniosku. 
  2. Przegłosowanie funduszu sołeckiego na 2023 rok. 
  3. Sprawy różne.
 
Uwaga: W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.45  z powyższym proponowanym porządkiem obrad.                                                                               
 
SOŁTYS SOŁECTWA OCHLA
/-/ Dorota Bojar