Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Zawada w dniu 27 września 2022 r. o godz. 18.00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-16 10:28:52 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Zawada zwołuję Zebranie Sołeckie w Sołectwie Zawada na dzień 27 września 2022 r. godz. 18.00 w świetlicy w sołectwie Zawada
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Ustalenie zadań do wykonania ze środków funduszu sołeckiego przyznanych na rok 2023. Uchwalenie wniosku.
  2. Sprawy różne.
 
Uwaga:W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.
 
SOŁTYS SOŁECTWA ZAWADA
/-/ Jan Smoter