Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zwołaniu LX zwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto w dniu 20 kwietnia 2023 r. godz. 14.00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-04-17 08:42:10 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust. 1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 159) zwołuję LX zwyczajną sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 20 kwietnia 2023 r. godz. 14.00.
Obrady sesji odbędą się w Zielonogórskim Ośrodku Kultury – filia Stary Kisielin przy ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 53.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
  • 1) opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Zielona Góra 65+;
  • 2) opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra;
  • 3) w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Dzielnicy Nowe Miasto. 
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Nowe Miasto
/-/
Jerzy Żetecki