Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zwołaniu LXI nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 25 maja 2023 r. godz. 14.00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-05-19 13:19:56 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust. 1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 159) zwołuję LXI nadzwyczajną sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 25 maja 2023 r. godz. 14.00. Obrady sesji odbędą się w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter). 
 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Zielonej Górze;
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Nowy Kisielin-Świerkowa w Zielonej Górze;
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Nowy Kisielin-Świerkowa w Zielonej Górze;
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze;
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Barcikowice w Zielonej Górze;
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze.
 4. Zamknięcie obrad. 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Nowe Miasto
/-/ Jerzy Żetecki