Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Stary Kisielin w dniu 4 września 2023 roku o godz. 17.00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-08-28 14:40:29 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Stary Kisielin zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Stary Kisielin na dzień 4 września 2023 r. godz. 17:00 w Ośrodku Kultury (pałac).
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Uchwalenie wniosku w sprawie zadań do wykonania ze środków funduszu sołeckiego przyznanych na rok 2024.
  2. Zmiana wniosku uchwalonego do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2023.
  3. Sprawy różne.
 
Uwaga: W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17:15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.   
 
SOŁTYS SOŁECTWA STARY KISIELIN
/-/ Irena Przybyłek